Grote sterns in beeld

Het is weer zo ver: op Griend zijn de grote sterns weer aan het broeden. Het broedseizoen begon laat dit jaar door het koude weer van de afgelopen weken, maar inmiddels genieten de broedende grote sterns op Griend van de lentezon. Het aantal broedpaar grote sterns op Griend is dit jaar veelbelovend; naar schatting al…

Nieuwsbrief 4

Deze week is er weer een nieuwe nieuwsbrief uitgekomen (editie 4) met daarin een update over het onderzoek op Griend. Deze editie van de nieuwsbrief focust zich op het vogelonderzoek op het eiland. De volgende onderwerpen komen in de nieuwsbrief aan de orde: Analyse camerabeelden van grote sternenkuikens Het onderzoek naar drieteenstrandlopers De inzet van…

Zeegras Griend ten onder aan eigen succes

Deze zomer vond bij Griend een succesvolle zeegrasherstelproef plaats. In kleinschalige proefvlakken werd geëxperimenteerd met verschillende zaaimethodes. Dankzij deze ontwikkelingen werd eindelijk een zeegrasdichtheid van meer dan 10 planten per vierkante meter bereikt. Dit ‘magische getal’ is gebaseerd op de bijzondere eigenschappen van deze zeeplant. Zeegrassen zijn zogenaamde biobouwers. Dit wil zeggen dat ze door…

Expeditie Griend

Deze week vindt er weer de grote jaarlijkse onderzoeksexpeditie plaats bij Griend. Met de klipper ‘de Ambulant’ liggen we een week voor anker op het wad ten zuiden van Griend. Met een team van 18 onderzoekers en studenten van 4 instituten worden tal van metingen verricht op en om de biologische structuren die vorig jaar…

Garnalen bemonsteren

Het broedseizoen is nog maar net ten einde of Griend wordt alweer overspoeld door de volgende groep vreemde vogels. Acht onderzoekers verblijven deze week op het eiland, of eigenlijk voornamelijk op het wad. Op het wad rondom Griend zoeken soms wel tienduizenden kustvogels naar voedsel. Ze verschalken daar kleine schelpdieren, wormen, krabbetjes en ook garnalen….

Extra impuls voor zeegrasvelden in de Waddenzee

———– Tekst op basis van een persbericht van Natuurmonumenten ——— Extra impuls voor herstel zeegrasvelden Waddenzee Het Waddenfonds draagt bij aan vier jaar extra onderzoek naar het herstel van zeegrasvelden in de Waddenzee. Tegelijk met dat nieuws, blijkt het bij Griend ingezaaide zeegras massaal opgekomen. ‘Dat is goed nieuws’, reageert projectleider Quirin Smeele van Natuurmonumenten…

Nieuwe Nederlandse diersoort ontdekt op Griend

Op het kleine Waddeneilandje Griend is een nieuwe soort voor Nederland ontdekt. Het gaat om een nog geen millimeter (0.8 mm) grote springstaart met de naam Friesea baltica, oftewel Balthisch driedoorntje. Springstaarten lijken op insecten, maar vormen een eigen groep. Het is de allereerste keer dat deze soort, die overigens vrij zeldzaam is in Europa, is…

Nieuwbrief nr. 3

Afgelopen week is de laatste nieuwsbrief over het Griendproject gepresenteerd op het nationaal congres ‘Waddenzee Wereldklasse’. Op dit congres en de daaropvolgende trilaterale ministersconferentie, presenteerde Natuurmonumenten, met ondersteuning van de RUG en NIOZ, het Griendproject. Deze nieuwsbrief bevat onder andere updates over alles wat er afgelopen winter op het wad en eiland heeft plaatsgevonden, een…

Sternencam Griend

Vanaf vandaag kunnen onderzoekers weer het wel en wee volgen van de grote sterns op Griend. Een camera registreert van ’s ochtends 5 tot ’s avonds 22 uur alles wat er in de kolonie gebeurt. En dat is nogal wat. Het is een af-en-aan vliegen van grote sterns; Partners die een vis komen brengen naar hun…

Vogelwachters terug op Griend

Met de terugkeer van de grote sterns op Griend keren ook de vogelwachters terug naar het eiland. Sinds begin april zijn ze weer bewoners van het huisje op Griend voor de duur van het broedseizoen, tot ongeveer eind juli. Date en Giny, vogelwachters van Griend sinds 2002 doen onderzoek en bewaken het kwetsbare broedeiland. Vroege…

Zeehonden op Griend

In de zomer van 2016 is er 200.000 kuub zand neergelegd aan de westkant van Griend. Deze zogenaamde zandsuppletie heeft intussen al heel wat stormen moeten doorstaan. Tijdens deze stormen wordt er suppletiezand verplaatst door de stormgolven. Om te bepalen wat er met dit zand gebeurt, of er netto zand verdwijnt of juist bijkomt, meten…

Veldwerkplaats Griend

Gisteren voor de klipper Ambulant wederom naar het zuidelijke wad bij Griend. Dit maal met een mix van onderzoekers én beheerders aan boord. Het doel van deze dagtocht was een veldwerkplaats voor beheerders en andere geïnteresseerden uit heel Nederland. De veldwerkplaats op het wad bij Griend is niet uniek in zijn soort.  O+BN (Ontwikkeling +…