Nieuwsbrief 6

Nieuwsbrief 6 In april 2020 is nieuwsbrief nr 6 gepubliceerd, met daarin een update over het onderzoek op Griend.Met aandacht voor de volgende onderwerpen:– zenderonderzoek bij kokmeeuwen en wat betekent dat voor grote sterns– waarnemingen over schoorwaleilanden in Amerika en de Waddenzee– hoogteveranderingen op Griend (afslag en aangroei)– verschil tussen twee soorten camerasystemen.Nieuwsgierig? Je kunt de…

Nieuwsbrief 5

Nieuwsbrief 5 In  augustus 2019 is nieuwsbrief nr 5 gepubliceerd, met daarin een update over het onderzoek op Griend. Deze nieuwsbrief focust zich op de vraag of kunstriffen wel of niet werken. De volgende onderwerpen komen in de nieuwsbrief aan de orde:– effecten van kunstmatige structuren op vogels– schakels in het landschap, samenhang tussen landschapselementen–…