Nieuwsbrief 5

Nieuwsbrief 5 InĀ  augustus 2019 is nieuwsbrief nr 5 gepubliceerd, met daarin een update over het onderzoek op Griend. Deze nieuwsbrief focust zich op de vraag of kunstriffen wel of niet werken. De volgende onderwerpen komen in de nieuwsbrief aan de orde:– effecten van kunstmatige structuren op vogels– schakels in het landschap, samenhang tussen landschapselementen–…