Herstel

In de jaren 1970 en 1980 is het krimpende eiland Griend al eerder op de schop genomen. Destijds werden met name de huisdijk versterkt, een noorddijk aangelegd en een grote zandbuffer, in de vorm van een haak, aangelegd. Deze haak was anno 2016 bijna volledig verdwenen en Griend lijkt daarmee snel kleiner te worden. Om het verdwijnen van vogelparadijs Griend tegen te gaan heeft Natuurmonumenten een groot herstelproject opgetuigd waarbij met behulp van Rijkswaterstaat en de aannemer Boskalis het eiland in de nazomer van 2016 is versterkt. Het nieuwe herstelplan houdt rekening met het natuurlijke dynamisch karakter van het eiland waarbij o.a. een washover (een lagere plek waar het eiland kan overspoelen bij stromvloed) en schelpenbanken zijn aangelegd. Het grootschalige herstel van Griend had twee doelstellingen:

  1. Behoud van vogeleiland Griend
  2. Herstel van natuurlijk dynamische processen

Door middel van procesgerichte monitoring onderzoeken we momenteel de effecten van de werkzaamheden (direct in de zin van verstoring, indirect in de zin van een nieuw eiland) op zowel de vogels (steltlopers, broedvogels) als op het eiland en het omringende wad.

img_3662
Graafwerkzaamheden op het onbewoonde Griend in augustus 2016