Zeehonden op Griend

In de zomer van 2016 is er 200.000 kuub zand neergelegd aan de westkant van Griend. Deze zogenaamde zandsuppletie heeft intussen al heel wat stormen moeten doorstaan. Tijdens deze stormen wordt er suppletiezand verplaatst door de stormgolven. Om te bepalen wat er met dit zand gebeurt, of er netto zand verdwijnt of juist bijkomt, meten…